6 стъпки да станете лидер в работата

Най- водя Това е талант, много търсен от компаниите в техните служители и бъдещи служители. Докато някои вярват, че определени хора вече са родени с този талант, други смятат, че това е умение, което може да се научи и развие през целия живот.

Независимо дали става въпрос за естествен талант или за придобито умение, факт е, че компаниите търсят професионалисти, способни да се представят лидерство в работата, И да отговори на очакванията на професионалния пазар и да стане а лидер на работа, трябва да следвате някои стъпки


1. Отговорност

Бъдете отговорни при осъществяване на дейността си. Придържайте се към вашите срокове и цели и винаги правете това, което сте обещали да направите. Отнасяйте се с надлежно значение към всяка задача, която е оставена под ваша отговорност.

2. Общуване

Разработете своите комуникационни инструменти, защото когато всички са добре информирани на работното място и комуникационните потоци, резултатите се подобряват и съответно удовлетвореността на служителите. Лошо информиран персонал води до клюки и дезинформация, което може да бъде лошо не само за компанията, но и за хората в компанията като цяло.

3. Връзка с хората

Инвестирайте в добри междуличностни отношения, това е един от основни принципи на лидерство, Ако търсите развиване на лидерството виОпитайте се да опознавате по-добре хората около вас, съпричастни да разбирате и уважавате взаимно границите и трудностите. В допълнение към способността ви да общувате, вие също трябва да насърчите връстниците си да развият тази способност за подобряване на отношенията на работното място.


4. Фокус

Важно е да бъдете внимателни, когато решавате какъв да бъде фокусът на вашата работа във всеки даден момент. Подобрете способността си да се концентрирате, за да се ангажирате изцяло със задачите, които се нуждаят от най-голямо внимание. Истински лидер на работа Трябва да сте внимателни към резултатите и когато трябва да таксувате други колеги, не трябва да се колебаете да таксувате, тъй като това е част от лидерството.

5. Решения

Добрият лидер трябва да знае правилните решения, за да вземе и да поеме отговорност. Но това трябва да се прави, като се има предвид смирението, тъй като ще има моменти, когато решенията трябва да се вземат в групи или ще ви трябва съвети от другите около вас, за да изберете най-добрата алтернатива.

6. Реч

Голяма грешка за шефовете, които не са добри лидери, е да проповядват своеобразно отношение и да не го следват, като напълно губят доверието на своите служители. Лидерите правят, а не просто обещават, водят с пример и практикуват речта си.

Можете да бъдете страхотен лидер независимо от позицията ви във фирма. Като мениджър или собственик на компания няма веднага да ви позиционирате като лидер, но се очаква тези позиции да търсят нагласи, достойни за лидер. Така че, ако искате да включите този положителен аспект в работния си живот, развийте вашите лидерски умения и постигнете още по-голям успех в кариерата си.

EL KARMA (Completo) Suzanne Powell 21-01-2011 (Karma 2: https://youtu.be/imLT97AYCmw) (Може 2021)


  • Кариера и финанси
  • 1,230